Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3.


Ръцева-Христова, Светозара (2003) Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3. София


 
  Част от книга / Глава от книга
 Арбанаси, стенописи


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25154
 Светозара Ръцева-Христова

3. Кунева, Ц. Житийните цикли на св . Георги в арбанашките църкви „Св. Димитър” и „Рождество Христово”, в Проблеми на изкуството 2/2010, с. 20, б. 11, , ISSN: 0032-9371

4. Кунева, Ц. Житийните цикли на св . Георги в арбанашките църкви „Св. Димитър” и „Рождество Христово”, в Проблеми на изкуството 2/2010, с. 21, б. 18, ISSN: 0032-9371

5. Кунева, Ц. Житийните цикли на св . Георги в арбанашките църкви „Св. Димитър” и „Рождество Христово”, в Проблеми на изкуството 2/2010, с. 22, б. 32 ISSN: 0032-9371

1. Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна 2006, с. 85, бел.179, ISBN: 10: 954 579 586-7

2. Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна 2006,с. 84, бел. 141 ISBN: 10: 954 579 586-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/