“Защита на диабетноболните и техните потребителски права”, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ,420-423 с. Горекспрес, 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140


Стоянова, Стела (2007) “Защита на диабетноболните и техните потребителски права”, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, ВТУ,420-423 с. Горекспрес, 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140 "Горекспрес", София 2007 ISBN 954 616-170-6 COBISS.BG-ID - 1227591140


 
  Доклад
 диабет


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  25153
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/