Усвояване на лидерските роли в процеса на обучение на курсантите – В: “Българският път към НАТО –перспективи и предизвикателства”, сборник от Научна конференция с международно участие, НВУ “Васил Левски”, 2003, кн. 73-ІІ, с.367, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1178336228


Бораджиева, Елена (2003) Усвояване на лидерските роли в процеса на обучение на курсантите – В: “Българският път към НАТО –перспективи и предизвикателства”, сборник от Научна конференция с международно участие, НВУ “Васил Левски”, 2003, кн. 73-ІІ, с.367, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1178336228 Велико Търново


 В доклада се разглеждат ролите на лидера в типичните ситуации на армейската среда и начините за формиране на адекватно поведение от страна на курсантите във всяка една от тях.
  Доклад
 лидерски роли, типични ситуации в армейската среда, формиране на лидери.
 Издадено
  25142
 Елена Бораджиева

1. Цитирано от: Александров, И., Психологически аспекти на предпочитаното ролево поведение и възприемане на роли през периода на лидерското изграждане на курсантите, Военно-научен форум, 2007, с.112, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/