"Формални и неформални групи - различия в управлението им", във "Взаимодействието на теория-практика. Ключови решения" том 4, БСУ, с.198 ISBN 978-954-9370-81-2


Стоянова, Стела (2011) "Формални и неформални групи - различия в управлението им", във "Взаимодействието на теория-практика. Ключови решения" том 4, БСУ, с.198 ISBN 978-954-9370-81-2 Екс-Прес, Габрово ISBN 978-954-9370-81-2 COBISS.BG-ID - 1245772260


 
  Доклад
 видове групи
 Издадено
  25135
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/