Стоянова, Ст., Управление на човешките ресурси в маргиналната общност – роми, сп.”Човешките ресурси”, c.16-17, Сф,бр.7/217/2012г.


Стоянова, Стела (2012) Стоянова, Ст., Управление на човешките ресурси в маргиналната общност – роми, сп.”Човешките ресурси”, c.16-17, Сф,бр.7/217/2012г. сп.”Човешките ресурси”, Сф,бр.7/217/2012г ISSN 1312 319X COBISS.BG-ID - 1121079268


 Маргинализираните групи в България - ромски етнос.
  Статия
 маргинали


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  25132
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/