Ипостасите на спящата вода (в поезията на българските модерни поети от началото на 20 век).


Димитров, Николай (2001) Ипостасите на спящата вода (в поезията на българските модерни поети от началото на 20 век). В: Български език и литература: научно-методическо списание. XLI, (5-6) 2001, с. 87-91. ISSN 0323-9519 (Print), COBBIS.BG-ID 1157118692


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  25130
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/