Диалозите на модерността (П. К. Яворов - Димитър Бояджиев).


Димитров, Николай (1999) Диалозите на модерността (П. К. Яворов - Димитър Бояджиев). В: Проглас: филологическо списание. В. Търново. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" , 1999. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print); Год. VIII, 3-4 (1999), с. 46-60; COBISS.BG-ID 1159445732


 
  Статия
 Яворов


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  25129
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/