Несвършващият роман на (за) Вълчевци.


Димитров, Николай (2012) Несвършващият роман на (за) Вълчевци. В: Литературен вестник: седмично издание. 2012, год. 21, бр. 35 (31 окт.- 06 ноември). ISSN 1310-9561 (Print), COBISS.BG-ID 1247260900


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  25128
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/