Как водата помни словото. (Рецензия за кн.: Спомени за вода / Иван Станков. - В. Търново : Фабер, 2014)


Димитров, Николай (2014) Как водата помни словото. (Рецензия за кн.: Спомени за вода / Иван Станков. - В. Търново : Фабер, 2014) В: Литературен вестник: седмично издание. Год. 23, бр. 20 (28 май-03 юни 2014), с.5. ISSN 1310-9561 (Print); COBISS.BG-ID: 1261431012


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  25127
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/