Метафизични парадигми в поезията на Яворов.


Димитров, Николай (2000) Метафизични парадигми в поезията на Яворов. В. Търново, 2000, COBISS.BG-ID 1265385188


 
  Дисертация
 Яворов


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Непубликувано
  25124
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/