ИКОНОГРАФИЯ НА ЙЕРОТОПОСА: СРЕБЪРНИЯТ ПРОСКИНИТАРИЙ ОТ ПАРАКЛИСА НА НЕОПАЛИМАТА КЪПИНА В СИНАЙСКИЯ МАНАСТИР„СВ.ЕКАТЕРИНА" // Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" , Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев УИ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново 2018, 519 - 535, ISBN:26033534


Ръцева-Христова, Светозара (2018) ИКОНОГРАФИЯ НА ЙЕРОТОПОСА: СРЕБЪРНИЯТ ПРОСКИНИТАРИЙ ОТ ПАРАКЛИСА НА НЕОПАЛИМАТА КЪПИНА В СИНАЙСКИЯ МАНАСТИР„СВ.ЕКАТЕРИНА" // Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" , Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев УИ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново 2018, 519 - 535, ISBN:26033534 България, Велико Търново


 
  Студия
 Синай, България, поклонничество


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25120
 Светозара Ръцева-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/