Кога не се наказва детето. – Обществено възпитание, 2002, №.4, с. 25-27, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1158380772


Кръстева, Антония (2002) Кога не се наказва детето. – Обществено възпитание, 2002, №.4, с. 25-27, ISSN 02-4-85-15 COBISS.BG-ID 1158380772 сп. Обществено възпитание, бр.4, с. 25.


 В статията се предлагат стратегически норми на възпитание.
  Статия
 възпитание
 Издадено
  2512
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/