Стоянова, Ст., "Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси", сп.”Социология и икономика”, година ІІІ, брой1, 2013, стр. 70 ISSN 1314-3603


Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Комуникацията в група като ефективен инструмент за управление на човешките ресурси", сп.”Социология и икономика”, година ІІІ, брой1, 2013, стр. 70 ISSN 1314-3603 Списание "Социология и икономика", Пловдив. ISSN ISSN 1314-3603 COBISS.BG-ID 1235136484


 
  Статия
 комуникационни умения


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  25111
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/