За значението на вѣтии в историята на българския език. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 79–85. ISBN 954-524-284-1. COBISS.BG-ID 1036267748


Спасова, Мария (2001) За значението на вѣтии в историята на българския език. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 79–85. ISBN 954-524-284-1. COBISS.BG-ID 1036267748


 
  Статия
 
 Издадено
  25104
 Мария Спасова

1. Йовчева, М. Старобългарският Служебен миней. София: Изд. център "Боян Пенев", 2014, 390 с. (с. 337). ISBN 978-954-8712-90-3. COBISS.BG-ID 1265913828.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/