Лексикални промени в книжовния български език през периода Х-ХІV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански). – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 237–254. ISBN 954 524 076-8. COBISS.BG-ID 1027793124.


Спасова, Мария (1994) Лексикални промени в книжовния български език през периода Х-ХІV в. (Въз основа на съпоставката между старобългарския и среднобългарския превод на Oratio I от Григорий Назиански). – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 237–254. ISBN 954 524 076-8. COBISS.BG-ID 1027793124.


 
  Статия
 
 Издадено
  25102
 Мария Спасова

1. Йовчева, М. Старобългарският Служебен миней. София: Изд. център "Боян Пенев", 2014, 390 с. (с. 352). ISBN 978-954-8712-90-3. COBISS.BG-ID 1265913828.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/