Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684


Стоянова, Стела (1998) Стоянова, Ст, Мястото на съветването в тренираните умения за помагащи професии, сп. „Проблеми на труда”, бр.7/1998, МТСП, с.62, Сф, 1998, ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684 издание на МТСП, "Проблеми на труда" ISSN 0494-0296 COBISS.BG-ID 1119667684


 Разгледани са аспекти на социалните умения.
  Доклад
 социални умения


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  25100
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/