Екипът и екипното обучение - измерения и реалности. – Педагогика, 2002, №. 8, с. 17-25, ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1159541476


Кръстева, Антония (2002) Екипът и екипното обучение - измерения и реалности. – Педагогика, 2002, №. 8, с. 17-25, ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1159541476 сп. Педагогика, бр. 8, с. 17


 Акцентът в статията е върху същността на екипното обучение.
  Статия
 екипно обучение
 Издадено
  2510
 Антония Кръстева

2. Йорданова, Д., Д. Гаджева, В. Жекова и др. Уроците по български език и литература в І – ІV клас. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 20, ISBN: 978-954-524-886-3 COBISS.BG-ID 1253058532

1. Гаджева, Д. Интерактивните методи и екипната учебна дейност в обучението по математика в 4. клас. В сб.: Училището – желана територия на ученика. В. Търново, с. 99-111.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/