"Структурни упражнения по устойчиво развитие", издателство "Ай анд Би", 2016, ВТ, ISBN 978 619 7261 04 0, трето допълнено и преработено издание COBISS.BG-ID - 1279894756


Стоянова, Стела (2016) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", издателство "Ай анд Би", 2016, ВТ, ISBN 978 619 7261 04 0, трето допълнено и преработено издание COBISS.BG-ID - 1279894756 Велико Търново, изд. "Ай анд Би" COBISS.BG-ID - 1279894756 ISBN - 978-619-7281-04-0


 Учебното помагало е в помощ на дисциплината "Устойчиво развитие".
  Учебник / Учебно помагало
 устойчиво развитие
 Издадено
  25098
 Стела Стоянова

1. Stoyanova,"Структурни упражнения по устойчиво развитие", 2016, Ай анд Би, с. 21 в Бянов, Ив."Развитие на българската и европейската икономика", т.3, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", ISSN 2603 4093, 2020

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/