Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 COBISS.BG-ID - 1120034532


Стоянова, Стела (1995) Stoyanova, St.,European standards and Bulgarian Pentiaries, Report about the state of pretrial detention pleaсеs during period of 09 Jan-10 Feb, 95,ISSN 1310-3911, p.6, сп.„Обектив” месечен бюлетин на Български Хелзинкски Комитет, бр.Фев-апр, 1995 COBISS.BG-ID - 1120034532 Схисание "Обектив", фувруари, Месечен бюлетин на Български Хелзински Комитет, СФ . ISSN - 1310-3911 COBISS.BG-ID - 1120034532


 Подробен доклад от ревизията на следствените участъци в България, целяща контрол върху спазването на правата на лишените от свобода.
  Статия
 
 Издадено
  25097
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/