Влияние на говоримия български език от ХІV в. върху лексиката на Цамблаковите проповеди. – В: Българистични проучвания. Т. 2. В. Търново, 1997, 161–180. ISBN 954 8258 86 2. COBISS.BG-ID 1030969316.


Спасова, Мария (1997) Влияние на говоримия български език от ХІV в. върху лексиката на Цамблаковите проповеди. – В: Българистични проучвания. Т. 2. В. Търново, 1997, 161–180. ISBN 954 8258 86 2. COBISS.BG-ID 1030969316.


 
  Статия
 
 Издадено
  25094
 Мария Спасова

1. Славова, Т. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, 350 с. (с. 120). ISBN 978-954-07-3515-3. COBISS.BG-ID 1255421924.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/