Ергометричният пулс в оценката на физическия работен капацитет. I международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация", София, 23-24 октомври 1999 г. Ред. Цв. Желязков, Н. Волков, Вл. Платонов и др. София: ИПБ НСА, 1999, с. 105. ISSN 1310-3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък)


Пулова-Ганева, Юлия (1999) Ергометричният пулс в оценката на физическия работен капацитет. I международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация", София, 23-24 октомври 1999 г. Ред. Цв. Желязков, Н. Волков, Вл. Платонов и др. София: ИПБ НСА, 1999, с. 105. ISSN 1310-3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък) ИПБ НСА, София


 
  Доклад
 
 
  25093
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/