Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от гр. В. Търново. - Спорт и наука, 2001, 6, с. 79-82. Print ISSN 1310‐3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък)


Пулова-Ганева, Юлия (2001) Сравнителен анализ на физическия работен капацитет и степента на биологично развитие на подрастващи от гр. В. Търново. - Спорт и наука, 2001, 6, с. 79-82. Print ISSN 1310‐3393 (COBISS.BG-ID 1121090276 и национален референтен списък)


 
  Статия
 
 Издадено
  25092
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/