Принос в педагогическата мисъл за развитието на груповото обучение. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, № 1-2, с. 32-45. ISSN 1310-3580 COBISS.BG-ID 1158992100


Кръстева, Антония (2001) Принос в педагогическата мисъл за развитието на груповото обучение. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, № 1-2, с. 32-45. ISSN 1310-3580 COBISS.BG-ID 1158992100 сп. Педагогически алманах, бр.1-2, В. Търново, с. 32.


 В статията се разкриват особеностите на груповото обучение.
  Статия
 групово обучение
 Издадено
  2509
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/