За физическия работен капацитет на подрастващи (по данни на проучване в гр. Велико Търново). - Хигиена и здравеопазване, 2000, XLIII (5-6), с. 37-39. Print ISSN 0018-8247 (COBISS.BG-ID 1158782180)


Пулова-Ганева, Юлия (2000) За физическия работен капацитет на подрастващи (по данни на проучване в гр. Велико Търново). - Хигиена и здравеопазване, 2000, XLIII (5-6), с. 37-39. Print ISSN 0018-8247 (COBISS.BG-ID 1158782180) Научно дружество по хигиена, София


 
  Статия
 
 Издадено
  25087
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/