За потребността от екипна дейност в съвременното училище. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1999, № 1-2, с. 275-280. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1159007972


Кръстева, Антония (1999) За потребността от екипна дейност в съвременното училище. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1999, № 1-2, с. 275-280. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1159007972 сп. Педагогически алманах. В. Търново, с. 375.


 Статията е опит за разкриване възможностите на екипното обучение.
  Статия
 екипно обучение
 Издадено
  2508
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/