Die Sprachenpolitik der EU : Sprachenvielfalt als Reichtum Europas. // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, с. 365-375.


Ангелова, Пенка (2006) Die Sprachenpolitik der EU : Sprachenvielfalt als Reichtum Europas. // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, с. 365-375. Т. 1. - В. Търново : ПИК


 
  Статия
 езикова политика, ЕС, университетско образование, университетска политика
 Издадено
  25078
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/