Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция 1905-1906


Мишев, Радослав (2006) Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция 1905-1906 Историкии. Юбилеен сборник. Десет години специалност история в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Том 1, Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", ред. колегия: С. Танев, С. Витлянов, В. Бонева, Н. Неделчев, Шумен 2006, 399 с., . 137-160, ISBN - 10: 954-577-346-4; 13: 978-954-577-346-4


 
  Студия
 
 Издадено
  25076
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/