Колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE“, Български културен институт в Париж, 11-27 май, 2011, Франция


Сапунджиева, Ваня (2011) Колективна изложба на икони „L'ESPRIT DE LA BULGARIE“, Български културен институт в Париж, 11-27 май, 2011, Франция


 
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  25070
 Ваня Сапунджиева

1. История на Православния Богословски Факултет, В. Търново: Фабер, 2013, 224 с., 102. ISBN: 978-619-00-0022-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/