Участие в изложба „Славянското културно наследство и традиции“, Юнеско, Париж, 2011, Франция


Сапунджиева, Ваня (2011) Участие в изложба „Славянското културно наследство и традиции“, Юнеско, Париж, 2011, Франция


 
  Изложба
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  25069
 Ваня Сапунджиева

1. Янев, Йордан. Държавни институции и държавна политика към българите по света. Сб. Културно наследство в миграция: Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина. , Ред. Владимир Пенчев, Николай Вуков, Лина Гергова, Яна Гергова. София: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН, изд. Парадигма , 2017, 73-99, с. 92, ISBN 978-954-326-331-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/