Съдбата на търновския сакрален пантеон: Върху свидетелства от оригиналната старобългарска агиография.


Грудков, Венелин (2004) Съдбата на търновския сакрален пантеон: Върху свидетелства от оригиналната старобългарска агиография. Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Отг. редактор Димитър Кенанов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. (с.194-197). ISBN 954-524-408-9 COBISS.BG-ID 1042559716


 
  Доклад
 народопсихология, историософия
 Издадено
  25067
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/