Стоянова, Ст. и колектив, Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, трето разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 135 стр.


Стоянова, Стела (2011) Стоянова, Ст. и колектив, Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, трето разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 135 стр. Издателство "Фабер", В. Търново ISBN 978-954-400-452-1 COBISS.BG-ID 1236186340


 Това е практическо ръководство, предназначено за студенти от специалностите от направление "Социални дейности", което дава насоки за работа и пояснява критериите за оценяване на практиката в социалните заведения.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 Социална практика
 Издадено
  25066
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/