Анатомия, физиология и хигиена на човека: Познавателни задачи и въпроси (Учебно помагало за учители и ученици). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1994, 220 с. ISBN 954-524-100-4 (COBISS.BG-ID 1028195556)


Пулова-Ганева, Юлия (1994) Анатомия, физиология и хигиена на човека: Познавателни задачи и въпроси (Учебно помагало за учители и ученици). В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1994, 220 с. ISBN 954-524-100-4 (COBISS.BG-ID 1028195556) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  25064
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/