Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис, 1999, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1035658980)


Пулова-Ганева, Юлия (1999) Тестове по биология: За VIII кл. София: Гея-Либрис, 1999, 160 с. ISBN 954-8232-84-7 (COBISS.BG-ID 1035658980) Издателство "Гея-Либрис", София


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  25059
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/