Антидискриминационни политики и практики. Учебно пособие за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, 147 с.


Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антидискриминационни политики и практики. Учебно пособие за дистанционно обучение, ВТУ, 2010, 147 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 
  25056
 Юлия Пулова-Ганева

1. Бенчев, Николай (2018) Дискриминация, толерантност и междукултурен диалог в образованието. - В: Социални изследвания 2017 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 117-121. ISBN 987-619-208-172-0 Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> (цитиране на с. 117 и списък с литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/