Избор на методи за оценка на физическия работен капацитет при юноши в донаборна възраст. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1998, 63, с. 230-233. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146842852)


Пулова-Ганева, Юлия (1998) Избор на методи за оценка на физическия работен капацитет при юноши в донаборна възраст. - Научни трудове ВВОУ "Васил Левски", 1998, 63, с. 230-233. Print ISSN 0861-9115 (COBISS.BG-ID 1146842852) ВВОУ "Васил Левски", В. Търново


 
  Статия
 физически работен капацитет, юноши в донаборна възраст
 Издадено
  25042
 Юлия Пулова-Ганева

1. Цонкова, Димитринка, Николай Желев. Анализ на резултатите от тестовете за силова издръжливост на кандидатите за курсанти в НВУ “В. Левски”. - В: Кинезиология’2011. В. Търново: I&B LTD, 2011, с. 145-149. ISSN 1313-1313‐244X (print) (COBISS.BG-ID 1125170916 и национален референтен списък) (цитирано на с.145 и с.149 ) Online <://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1083&zid=5>

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/