Специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на Българската армия.


Давидов, Димитър (2003) Специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на Българската армия. Велико Търново


 
  Дисертация
 физическа подготовка, младежи, Българска армия
 Издадено
  25038
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/