11 /Единадесет/ погледа към личности и събития. Е.Емануилов, "Исторически очерци", Астарта, 2003


Мишев, Радослав (2003) 11 /Единадесет/ погледа към личности и събития. Е.Емануилов, "Исторически очерци", Астарта, 2003 Борба плюс, В.Търново, № 103, 28 октомври 2003, с. 4


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  25027
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/