Пантев А. Другата версия. Издателство "Захари Стоянов", София 1998, 287 с.


Мишев, Радослав (1999) Пантев А. Другата версия. Издателство "Захари Стоянов", София 1998, 287 с. Военноисторически сборник, 1999, № 3, с. 198 - 201, ISSN 0204-4080


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  25023
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/