Качество на здравната грижа за възрастни хора. International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011, Rrogram committee D. Markova, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2011, Vol. III, с. 264-268. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък)


Пулова-Ганева, Юлия (2011) Качество на здравната грижа за възрастни хора. International scientific conference proceedings UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011, Rrogram committee D. Markova, Ch. Rumenin, L. Otto et. al. Gabrovo: University publishing house "V. Aprilov", 2011, Vol. III, с. 264-268. ISSN 1313-230X (print); 2603‐378X (online) (COBISS.BG-ID 1260951524 и национален референтен списък) University publishing house "V. Aprilov",Gabrovo


 
  Доклад
 качество на живот, възрастни хора, здравна грижа


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25018
 Юлия Пулова-Ганева

1. Йоргова, Милена (2016) Social Services for Elderly People with Disabilities: Choices and Rights Forum on studies of society: conference proceedings: Craiova, 2016 Еd.: Cr. I. Goga, A. M. Niţă, Al. Porumbescu, E.Sorescu, I.V.Șerban, Bucureşti: Pro Universitaria, 2016, рр. 95-105. ISBN 978-606-26-0710-4 (цитиране pp. 98 и списък с литературата)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/