Симеон Дамянов. Великата френска революция. Кратък исторически очерк, София, БАН, 1987, 155 с.


Мишев, Радослав (1988) Симеон Дамянов. Великата френска революция. Кратък исторически очерк, София, БАН, 1987, 155 с. Исторически преглед, XLIV, 1988, № 1, с. 113-116, ISSN0323-9748


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  25015
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/