Полезно изследване. /Пантев А., П. Петков. САЩ и България по време на Първата световна война. София, изд. "Наука и изкуство", 1983, 151 с.


Мишев, Радослав (1983) Полезно изследване. /Пантев А., П. Петков. САЩ и България по време на Първата световна война. София, изд. "Наука и изкуство", 1983, 151 с. Военноисторически сборник, 1984, № 5, с. 200-203, ISSN 0204-4080


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  25013
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/