Поискай да си един от тях. – Сб. Предизвикателствата пред нас. Трети форум на младите педагогически специалисти. Фабер, 2018. с.5-6. ISBN 978-619-00-0853-8.


Радев, Радослав (2018) Поискай да си един от тях. – Сб. Предизвикателствата пред нас. Трети форум на младите педагогически специалисти. Фабер, 2018. с.5-6. ISBN 978-619-00-0853-8.


 Предговор към сборника, в който се представя значението на младите педагогически специалисти за реформиране на образованието.
  Статия
 Педагози, иновации, презентации
 Издадено
  25011
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/