Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора


Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе


 This paper considers problems, goals and personal rising of Ph.D. student; it delineates the place of the universities and scientific groups helping young erudite in their scientific work; it indicates projects developed for ameliorate quality of post-graduate research.
  Доклад
 Educational process, doctoral degree students.


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  25
 Емилиян Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/