А . Пантев. Българският въпрос във Великобритания 1876 - 1878, София, Издателство на ОФ, 1981, 183 с.


Мишев, Радослав (1982) А . Пантев. Българският въпрос във Великобритания 1876 - 1878, София, Издателство на ОФ, 1981, 183 с. Etudes balkaniques, 1982, № 2, с. 117 - 119, ISSN 0324-1654


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24988
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/