Освобождението на България и руската общественост. Летопис на дружбата, т. VI, София, Издателство на ОФ, 1977, 359 с.


Мишев, Радослав (1978) Освобождението на България и руската общественост. Летопис на дружбата, т. VI, София, Издателство на ОФ, 1977, 359 с. Исторически преглед, XXXIV, 1978, №4, с. 117-121, ISSN 0323-9748


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24986
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/