В чест на академик Христо Христов. Изследвания по случай 60 години от рождението му. София, БАН, 1976, 489 с.


Мишев, Радослав (1976) В чест на академик Христо Христов. Изследвания по случай 60 години от рождението му. София, БАН, 1976, 489 с. Исторически преглед, XXXII,1976, № 5, с. 122-124, ISSN 0323-9748


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24984
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/