Документи и материали за семинарни занятия по Нова обща история.


Мишев, Радослав (1983) Документи и материали за семинарни занятия по Нова обща история. В. Търново, ВТУ "Кирил и Методий", Второ преработено и допълнено издание, 1983, 293 с. Р. Мишев е съставител на темите от част 2 1870-1917 г., с. 137-278. COBISS.BG-ID 1089125348


 Христоматията представлява сборник с документи и материали за семинарни занятия по нова обща история за студенти от ВУЗ. Учебното помагало е второ преработено и допълнено издание на сборника с документи от 1977 г.
  Учебник / Учебно помагало
 Франкфуртски мирен договор, Съюзен съвет, дуалистична монархия, Антанта


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24974
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/