История на България. /Експериментален учебник за XII клас на Националната гимназия за древни езици и култури/, Ч. II,


Мишев, Радослав (1987) История на България. /Експериментален учебник за XII клас на Националната гимназия за древни езици и култури/, Ч. II, История на България, Ч. I - II, София, Комитет за култура, 1987 г., рецензенти: А.Пантев, Йл Шопов, ведомствено издание, 500 с. Р. Мишев е автор на означените теми15 - 16 - с. 168 - 189; т. 19 - с.226 - 238; т 26 - 27 - с. 330-349; т. 32 - с. 398-406. COBISS.BG-ID 1026492132


 Експериментален учебник за XII клас на Националната гимназия за древни езици и култури в София, част 2. Учебникът е написан с цел обезпечаване на обучението по история на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури, като е разработен въз основа на тогавашните най-нови научни постижения и методически изисквания. Същевременно той е съобразен със спецификата и завишените изисквания на Националната гимназия за древни езици и култури. Радослав Мишев е автор на 6 теми.
  Учебник / Учебно помагало
 политическа криза, Стефан Стамболов, княз /цар/ Фердинанд/, ВМОРО, Гоце Делчев


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24973
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/