Проблемът за образуването на руско-френския съюз през 1891 - 1893 г. в съветската историография


Мишев, Радослав (1978) Проблемът за образуването на руско-френския съюз през 1891 - 1893 г. в съветската историография , Октомври и съвременността, В. Търново, 1978, ред. Хр. Дудевски, Н. Ковачев, П. Тодоров, Ст. Василев,, 551 с. с. 179 - 193. COBISS.BG-ID 1096274660


 Изследването предлага обобщен преглед на трудовете в съветската историография, посветени на създаването на френско-руския съюз от 1891-1893 г. Проследени са становищата на видни съветски автори като М. Покровски, А. Манфред и др. Общото в мненията на авторите е насочеността на френско-руския съюз като противовес на вече създадения Троен съюз. Отчетени са различията около аргументирането на факторите - икономически, финансово, стратегически, политически. Авторите коментират последиците от създаването на съюза, особено с оглед а предимствата за страните съюзнички по време на Първата световна война.
  Статия
 френско-руски съюз, М. Покровски, Троен съюз, Антанта.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24963
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/