Съотношението между работна заплата и печалба: антропологични измерения


Златева, Добринка (2002) Съотношението между работна заплата и печалба: антропологични измерения Велико Търново: Фабер, 2002, с. 144, ISBN 954-775-088-7 COBISS.BG-ID 1038585316


 Изследва се съотношението между работна заплата и печалба в диалогичната взаимозависимост между работник и работодател, но като проява и съзидание на интегритета на човека, на многоликата човешка природа
  Книга
 работна заплата, печалба, работник, работодател
 Издадено
  24956
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/